long cong nghiep

Lễ Khai Trương Xưởng Chế Biến Thực Phẩm Của Công Ty LÊ NHƯ BROTHERS

Ngày 04/01/2013, tại huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang, Hội Doanh Nhân Trẻ Đồng Tháp đã đến chúc mừng lễ khai trương xưởng chế biến thực phẩm của công ty LÊ NHƯ BROTHERS.

Read more...

Khai Trương Showroom & Shop

Ngày 01 tháng 11 năm 2012 Công Ty Lê Như Brothers khai trương Showroom & Shop mới Tại số 42 Nguyên Tất Thành P.An Hòa Tx. Sadec Đồng Tháp

Read more...

All: 72841
Copyright © 2012 - Le Nhu Brothers Ltd. All Rights Reserved
Designed and developed by TruongTinSoft